Mgr. Mirka Brožová

Mirka se učitelství žáků 1. stupně základních škol věnuje od roku 2003. Za své bohaté zkušenosti s prací ředitelky české školy, za svá studia pedagogiky Marie Montessori v Princetonu, USA a za dovednost výuky v angličtině vděčí International Montessori School of Prague. V rámci svého doktorského studia působila na katedře matematiky na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kde vyučovala didaktiku matematiky. V minulém roce napsala učebnici matematiky pro 3. ročník základní školy řady Lili a Vili. Mirka v naší základní škole působí jako ředitelka a třídní učitelka.

První bližší setkání s pedagogikou Marie Montessori bylo náhodné a nečekané. Při vstupu do třídy plné dřevěných materiálů a pomůcek jsem měla pocit, že bych se sama chtěla vrátit do dětských let a vše tady prozkoumat. Děti mi dávají klid a jsou pro mě velkou inspirací, čas s nimi si užívám.

_