Jsme centrem kolegiální podpory projektu Klíče k úspěšnému učení pro kraj Praha!

Realizováno prostřednictvím projektu ESF Klíče k úspěšnému učení č.:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271

Název projektu: Klíče k úspěšnému učení
Operační program: Věda, výzkum a vzdělávání
Výzva: č.02 – Budování kapacit pro rozvoj škol II.
Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271

Realizátor: Montessori školy Andílek – mateřská škola a základní škola o.p.s.

Partner: Asociace Montessori ČR z.s.

Realizace: 01.07.2018 – 30.06.2021

 

Naše aktuální setkání

Proběhlá setkání