Amana Shakerová

Amana získala univerzitní vzdělání nejprve na University of Fine Arts v Damašku a poté na University of Mass-media tamtéž. Angličtinu studovala v American Language Center. Už v průběhu studií se seznámila s Montessori pedagogikou, které se postupně začala věnovat i v praxi. Angličtinu Montessori metodou vyučuje od roku 2000, nejprve pracovala v mezinárodních školách v Sýrii, od loňského roku působí v naší škole. Amana se snaží v dětech rozvíjet nejen zájem o probíranou látku, ale podporovat jejich sebevědomí při zvládání jednotlivých úkolů. Ráda s dětmi diskutuje a umí naslouchat jejich příběhům.

Amana v naší škole působí na pozici anglicky mluvící učitelky.

 

 

_