Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do

Základní školy Marché Montessori pro školní rok 2018/2019

1.

Do naší školy je možné přijít se podívat individuálně nebo ve Dnech otevřených dveří v termínech 20.11.2017 a 26.2.2018. Můžete si prohlédnout prostory školy, popovídat si s učiteli, dětmi, vedením školy i majiteli. Oba termíny jsou z hlediska programu rovnocenné. Pro nahlédnutí do výuky v dopoledním bloku si domluvte termín s ředitelkou Marché Montessori na e-mailu info@marche.cz.

2.

Setkání rodičů s učiteli a vedením školy je v pondělí 19.2.2018 od 17.30 hod. Budeme se věnovat filozofii a koncepci školy, podmínkám, odpovědím na otázky, které Vás zajímají apod..

3.

Přihlášky přijímáme od 20.11.2017, přihláška bude podkladem pro pozvání k zápisu. Přihláška je podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení a k pořadí přihlášky bude přihlédnuto při přijetí dítěte. Přihlášku je nutné doručit k rukám ředitelky Marché Montessori nejpozději do 31.3.2018. Později podané přihlášky budou vzaty v úvahu pouze při volném místě, po řádném termínu zápisu.

4.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Marché Montessori pro školní rok 2018-2019 se koná ve dnech 3. 4. 2018 a 10. 4. 2018 v prostorách školy.

5.

Pro rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházce v Základní škole Marché Montessori budou uplatněna kritéria:

  • navštěvuje DS Marché Montessori
  • sourozenec ve třídě ZŠ Marché Montessori
  • pořadí došlých přihlášek
  • hodnocení v oblasti školní zralosti v následujících oblastech: sociální a emocionální kompetence, fyzická a pohybová vyspělost a sebeobsluha, elementární, matematické dovednosti, jazykové a komunikační dovednosti (Školní zralost)

6.

Podmínkou přijetí je uskutečnění individuálního pohovoru s rodiči dítěte, kdy cílem rozhovoru je vyjasnění si, že vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodičů a že rodiče jsou srozuměni a mají zájem o to, co naše škola nabízí.

 

Přihláška základní do školy Marché Montessori ke stažení /Přihláška škola/.

Další informace Vám rádi poskytneme telefonicky na čísle 608441344 nebo e-mailem na info@marche.cz.