Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do

Základní školy Marché Montessori pro školní rok 2017/2018

1.

Do naší školy je možné přijít se podívat individuálně nebo ve Dny otevřených dveří v termínech 21.11.2016 a 20.2.2017. Můžete si prohlédnout prostory školy, popovídat si s učiteli, dětmi, vedením školy i majiteli. Oba termíny jsou z hlediska programu rovnocenné. Pro nahlédnutí do výuky v dopoledním bloku si domluvte termín s ředitelkou Marché Montessori na e-mailu info@marche.cz.

2.

Setkání rodičů s učiteli a vedením školy je v pondělí 16.1.2017 od 17.30 hod. Budeme se věnovat filozofii a koncepci školy, podmínkám, odpovědím na otázky, které Vás zajímají apod..

3.

Přihlášky přijímáme od 21.11.2016, přihláška bude podkladem pro pozvání k zápisu. Přihláška je podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení a k pořadí přihlášky bude přihlédnuto při přijetí dítěte. Přihlášku je nutné doručit k rukám ředitelky Marché Montessori nejpozději do 31.3.2017. Později podané přihlášky budou vzaty v úvahu pouze při volném místě, po řádném termínu zápisu.

4.

Zápisy do 1. – 5.třídy se koná ve dnech 4., 5. a 6. dubna 2017 (dle novely školského zákona) v čase 8:15 – 11:30 hodin. Přihlášené děti budou začleněny do běžné výuky a během dopoledního bloku budou pracovat s ostatními dětmi a učiteli. Přihlášené děti budou pozvány na jeden ze 3 termínů. Během činnosti v dopoledním bloku bude posouzena jejich školní zralost a některé základní dovednosti.

5.

Pro rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházce v Základní škole Marché Montessori budou uplatněna kritéria:

  • hodnocení v oblasti školní zralosti v následujících oblastech: sociální a emocionální kompetence, fyzická a pohybová vyspělost a sebeobsluha, elementární, matematické dovednosti, jazykové a komunikační dovednosti (Školní zralost)
  • pořadí došlých přihlášek

6.

Podmínkou přijetí je uskutečnění individuálního pohovoru s rodiči dítěte, kdy cílem rozhovoru je vyjasnění si, že vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodičů a že rodiče jsou srozuměni a mají zájem o to, co naše škola nabízí.

 

Přihláška základní do školy Marché Montessori ke stažení /Přihláška škola/.

Další informace Vám rádi poskytneme telefonicky na čísle 608441344 nebo e-mailem na info@marche.cz.