Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Marché Montessori pro školní rok 2019/2020

 

1.

Úterý 27. listopadu 2018 a 25. února 2019 – Den otevřených dveří od 14 do 16 hodin. Víme, že výběr školy je důležitý a proto Vám chceme dát možnost poznat náš přístup, prostředí i vyučující. Přijďte se podívat jak objevování a samostatná činnost v dětech vzbuzuje touhu učit se. Prosíme o přihlášení na e-mail: zs@marche.cz.

 

2.

Pondělí 4. 3. 2019 – Workshop a setkání zájemců (rodičů) s vedením a učiteli školy, od 17:00 hodin. Přijďte si popovídat o filozofii a koncepci školy, jaké jsou naše hodnoty, jakou vzdělávací nabídku poskytujeme. Přijďte se informovat, zkusit Montessori vzdělávání v praxi a debatovat. Prosíme o přihlášení na e-mail: zs@marche.cz.

 

3.

Podání přihlášek do základní školy Marché Montessori je možné do 31. 3. 2019. Na základě přihlášek Vaše dítě budeme zvát k zápisu.

 

4.

Zápisy do 1. – 5. ročníku se konají ve dnech 15. – 16. dubna 2019, ve 14hodin. Některé děti budou poté začleněny do běžné výuky a během dopoledního bloku budou pracovat s ostatními dětmi a učiteli. Dítě bude u zápisu sledováno v následujících oblastech: sociální a emocionální kompetence, fyzická a pohybová vyspělost a sebeobsluha, elementární matematické, jazykové a komunikační dovednosti.

 

5.

Pro rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v Základní škole Marché Montessori budou uplatněna kritéria:

  • Sdílení alternativního pedagogického přístupu ve shodě s pedagogikou Marie Montessori a podpis smlouvy o vzdělávání s dohodou o placení úplaty školného.

  • Dosažení 6-ti let věku dítěte v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti po odkladu povinné školní docházky u dětí, které mají zkušenost z předškolního zařízení, pracující v souladu s pedagogikou Marie Montessori.

  • Dosažení 6-ti let věku dítěte v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti po odkladu povinné školní docházky u ostatních dětí.

 

6.

Podmínkou přijetí je uskutečnění individuálního pohovoru s rodiči dítěte, kdy cílem rozhovoru je vyjasnění si, že vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodičů a že rodiče jsou srozuměni a mají zájem o to, co naše škola nabízí.