Praktický život na workshopu Marché Montessori

. Workshop “poznej své dítě” – praktický život . V pondělí 22. února se konal již inspirativní workshop s učiteli z Marché Montessori 3-6. Věnovali jsme se důležitosti praktického života a některá témata Vám nyní přinášíme v krátkém příspěvku. . Praktický život je skupinou činností, které děláme každý den a každou noc. Účel praktického života…

Details

Marché Montessori na EDUin

Začínáme s každým na jeho úrovni a snažíme se jednotlivé děti co nejvíce rozvíjet 28. 01 .2016 – EDUin ————————— Základní škola Marché Montessori, kterou založila Petra Šlencová Bílská, je malá škola v Praze 4 – Podolí, která je otevřená všem dětem. Ve stejném objektu sídlí i Montessori školka pro děti od 3 do 6 let. Přinášíme vám…

Details

Workshop „poznej své dítě“

. Z prvního workshopu „poznej své dítě“, který probíhal v prostorách Marché Montessori. Všem zúčastněným velmi děkujeme za jejich milou společnost a těšíme se na další setkání. Další workshopy plánujeme v lednu 2016.

Details

Coffee & Tea & ME

V úterý 3. listopadu 2015 jsme se s rodiči sešli ve školce na setkání s naší novou anglicky mluvící učitelkou Lyndií. Lyndie nám pověděla víc informací o sobě, o tom, jak se dostala k práci učitelky a co ji k tomu vedlo. Proč se rozhodla zvolit směr AMI – Associacion Montessori Internationale a kudy vedla její pouť až k nám…

Details

Osobnosti

Montessori. Ověřený pedagogický směr s více než stoletou tradicí. Dnešní celosvětové výzkumy potvrzují, že Montessori pedagogika usnadňuje rozvoj kognitivních schopností, podporuje vědomé a systémové myšlení a emoční a sociální vývoj. Má významný přínos pro vývoj dítěte, hlavně z pohledu práce se smyslovými materiály a propojení praktického života s učením. Práce Marie Montessori již dlouhá léta…

Details

Montessori – Vzdělání pro život

Montessori přístup je často označován jako „vzdělávání pro život“. Lidé, které Montessori zaujalo a věnují se pochopení této pedagogiky do hloubky, ví co všechno nabízí – dovednosti potřebné pro úspěch ve škole i v práci, radostné učení řízené vnitřní motivací, smysluplné činnosti, zážitky a maximální podporu rozvoje plného potenciálu, samostatnosti a nezávislosti. „Kvalitně a smysluplně strávený čas,…

Details

Senzitivní období

Senzitivní období jsou období zvýšené citlivosti dítěte vůči konkrétním podnětům a aspektům jeho prostředí. Dítě je ve svém vývoji řízeno právě těmito obdobími. Tato vnímavost je vrozená, nevychází z vnějšku, ale z vnitřních vývojových potřeb dítěte. Dítě se neučí vůli, ale pod vedením své vnitřní vnímavosti.  Jednotlivá senzitivní období se vyznačují výrazným zájem o nějakou konkrétní činnost.…

Details

Lidské tendence

Co se skrývá pod pojmem „tendence“? Shorter Oxford Dictionary uvádí definici: „Sklon pohybovat se určitým směrem nebo způsobem; hnací síla, která bude aktivní, pokud jí nebude kladen odpor.” Maria Montessori popsala tendence jako lidské síly, které vedou člověka k zajišťování jeho potřeb přežití a uspokojení. Říkala, že člověk nemá jen fyzické potřeby, jako jídlo, přístřeší či oblečení,…

Details