Montessori pedagogika

Montessori pedagogika, vyvinutá italskou lékařkou a pedagožkou Marií Montessori, je uceleným konceptem vzdělávání dětí. Nabízí jedinečný systém navržený tak, aby pomohl dítěti plně rozvinout svůj potenciál. Je založený na předpokladu, že děti mají vrozenou schopnost se učit a pokud mají podporu ve vhodném prostředí a v učiteli, jsou svými vývojovými potřebami samy vedeny k dosažení svého…