PODPORUJEME DĚTSKOU ZVÍDAVOST A RADOST Z OBJEVOVÁNÍ SVĚTA

.Montessori vnímáme jako jednu z nejúžasnějších pedagogik, kterou v celistvosti osobnosti dítěte můžeme mít. Velmi si vážíme celoživotní práce Marie Montessori, protože pedagogika pro ní byla mnohem víc než jen předávání znalostí. Její odkaz je krásný, promyšlený a dokonalý. Není potřeba ho ničím doplňovat a předávání jakkoliv upravovat.

Montessori dětem důvěřuje, nabízí radost a učení zároveň a věří v přirozenou vůli rozvíjet se, aby mohly přispět naší měnící se společnosti. Montessori dává svobodu a učí dítě zodpovědnosti v rámci hranic a společenských zásad. Montessori respektuje individuální potřeby každého dítěte a děti se učí respektu k sobě, vyučujícím a kamarádům.

.

.

Montessori pedagogika

Montessori pedagogika, vyvinutá italskou lékařkou a pedagožkou Marií Montessori, je uceleným konceptem vzdělávání dětí.

Nabízí jedinečný systém navržený tak, aby pomohl dítěti plně rozvinout svůj potenciál. Je založený na předpokladu, že děti mají vrozenou schopnost se učit a pokud mají podporu ve vhodném prostředí a v učiteli, jsou svými vývojovými potřebami samy vedeny k dosažení svého plného potenciálu.

Učitel v montessori systému – na rozdíl od tradičního vzdělávacího systému – funguje spíše jako průvodce nebo zprostředkovatel, jehož úkolem je podpořit dítě v jeho procesu vlastního rozvoje. K tomu potřebuje mít dobré znalosti vývoje dítěte, jeho potřebách v jednotlivých stádiích a samozřejmě o montessori materiálech. Učitel je především dobrý pozorovatel, který pečlivě sleduje vývoj každého dítěte a přitom rozpoznává jeho potřeby. Jeho úkolem je pak vhodným způsobem spojit dítě s prostředím (a materiálem), dát mu přesně to, co v tu danou chvíli potřebuje. Ke všem dětem přistupuje s láskou a respektem.

Prostředí je navržené tak, aby odpovídalo vývojovým potřebám dětí. Vše je přizpůsobené jejich velikosti, tak aby mohly být samostatné. Nezávislost podporuje jejich touhu po učení. V prostředí je řád a pořádek, vše má své místo a vše je na svém místě. Prostředí i materiály jsou krásné, aby lákaly děti k práci s nimi. Každý materiál má svůj účel a je dítěti prezentován tak, aby mu umožnil řídit své vlastní učení.

Montessori prostředí neznamená jen fyzické vybavení, ale i způsob fungování založený na svobodě, respektu, lásce a bezpečí.

Montessori třída není jen místem pro individuální studium. Je to zároveň komunita, kde se dítě učí společensky žít a komunikovat. Věkově smíšené třídy umožňují starším dětem učit mladší – což upevňuje znalosti starších a mladší děti přirozeně inspiruje pokročilejší práce starších. Každé dítě může pracovat vlastním tempem, bez srovnávání a soutěžení.

.

Montessori vzdělávací systém podle AMI

Montessori vzdělávací programy jsou nabízeny pro děti prakticky od narození do dospělosti. Podle právě probíhající vývojové fáze je vždy připraveno odpovídající prostředí.

.

Montessori programy pro kojence a batolata

Programy pro kojence a batolata, tedy pro děti od narození do 3 let, jsou nabízeny v několika variantách:

  • Prenatální třídy – pro nastávající maminky a jejich partnery.
  • Třídy pro maminky s batolaty – matka se zde pod vedením vyškoleného Montessori lektora učí jak se svým dítětem používat prostředí speciálně připravené pro tento věk. Lekce se zaměřují na sledování dítěte a nabízení vhodné činnosti.
  • Jesle (Nido) – třídy pro děti ve věku od dvou do čtrnácti měsíců.
  • Komunita batolat (Infant Community, Toddler Community) – od zhruba 14 měsíců do 3 let; vzdělávání je zde zaměřeno na jazyk, pohyb a samostatnost.

.

Montessori Mateřská škola (Children´s House, Casa dei Bambini)

Prostředí pro děti od zhruba 3 do 6 let. Děti mohou vstupovat do této třídy z mladších oddělení od věku cca 2,5 let, pokud jsou na to prokazatelně připraveny.

Dítě ve věku 3 – 6 let stále prochází procesem sebevytváření a montessori připravené prostředí je mu v tom pomocníkem. Montessori třída pro předškolní děti zahrnuje čtyři základní oblasti vzdělávaní – praktický život, smyslovou výchovu, jazyk a matematiku. Děti se samozřejmě věnují i výtvarnému umění a hudbě, vědě, zeměpisu a kultuře.

.

Montessori Základní škola 1. stupeň (Primary / Elementary School)

Prostředí pro děti ve věku od 6 do 12 let. Děti mohou být rozděleny do dvou věkových skupin 6-9 a 9-12, nebo může být celá tato věková skupina pohromadě.

Na základní škole je aplikován výzkumný styl učení. Děti pracují především v malých skupinkách na různých projektech. Věnují se zeměpisu, biologii, historii, jazyku, matematice, vědě i hudbě a výtvarnému umění. Zkoumání každé oblasti je podporováno i poznáváním souvisejících oblastí mimo školu, jako jsou muzea, planetária, knihovny, botanické zahrady, vědecká centra apod.

.

Montessori Základní škola 2. stupeň (Secondary School)

Program pro dospívající mládež mezi 12 a 15 lety se nazývá Erdkinder, což znamená „Děti Země“. Ideou vzniku tohoto typu školy je, že mladí lidé v tomto věku jsou velmi křehcí a zranitelní a je pro ně nejlepší být v ochraňujícím prostředí, kde mohou být blízko k přírodě, dýchat čerstvý vzduch, jíst zdravé jídlo a vlastně „stát nohama pevně na zemi“, v souladu s tím, co toto vývojové období nejvíce potřebuje. Být bez stresu z akademického studia a zkoušek, mít příležitost naučit se jak společnost funguje, převzít odpovědnost za své jednání a mít čas pro nalezení sebe sama. Mít příležitost získávat praktické zkušenost v různých oblastech. A samozřejmě dále získávat a rozvíjet své znalosti v oborech jako matematika, biologie, fyzika, chemie, historie, jazyky, ekologie, ale i ekonomie nebo účetnictví. Tento komplexní přístup k učení podporuje pocit sounáležitosti s celým lidstvem a jejich přirozenou touhu být prospěšný společnosti.

.

Montessori Střední škola (High School)

V patnácti letech pak dospívající může přejít na Montessori Střední školu, kde bude rozšiřovat své akademické studium a zakončit své středoškolské vzdělání.

.

Autor: Tereza Květoňová / Marché Montessori

Zdroje:

http://ami-global.org/montessori

Montessori Overview