Senzitivní období jsou období zvýšené citlivosti dítěte vůči konkrétním podnětům a aspektům jeho prostředí. Dítě je ve svém vývoji řízeno právě těmito obdobími. Tato vnímavost je vrozená, nevychází z vnějšku, ale z vnitřních vývojových potřeb dítěte. Dítě se neučí vůli, ale pod vedením své vnitřní vnímavosti.

Jednotlivá senzitivní období se vyznačují výrazným zájem o nějakou konkrétní činnost. V senzitivním období je tedy dítě nejlépe připraveno se danou věc naučit, učení je lehké a radostné. Dítě není potřeba k učení nutit, naopak samo soustředně činnost opakuje a nabyté znalosti a dovednosti mu přinášejí pocit uspokojení. Je samo schopné si z prostředí vybrat právě to, co potřebuje. Je proto potřeba dítě dobře pozorovat, abychom mu mohli prostředí správně připravit a nabízet vhodné aktivity.

Po určité době senzitivní období skončí a pokud ho dítě nevyužije, je sice i nadále schopné se danou činnost naučit, ale pro učení už bude potřeba vůle a úsilí.

Maria Montessori v knize Tajuplné dětství píše: „Když je v dítěti probuzen určitý typ citlivosti, je to jako když světlo začne dopadat jen na některé předměty, ale ne na jiné. Ty osvětlené pak vytvářejí celý svět dítěte.“ (Tajuplné dětství, str. 43)

.

Základní senzitivní období

Jazyk

Senzitivní období jazyka trvá od narození do zhruba šesti let. Můžeme dokonce říci, že začíná ještě před narozením, již během těhotenství. Je dokázáno, že dítě již v děloze slyší a reaguje na hlas matky pohyby úst.

Toto senzitivní období zahrnuje všechny aspekty jazyka, tedy nejenom mluvenou řeč, ale i psaní a čtení a týká se nejen mateřského, ale i dalších jazyků. Během senzitivního období neexistuje pro dítě žádný obtížný jazyk.

Ve věku zhruba od 3,5 do 4,5 let se dítě dostává do senzitivního období psaní. Po základech psaní přichází automaticky zájem o čtení. Citlivé období pro čtení probíha cca od 4,5 do 5,5 let.

Dítě můžeme již od narození podporovat tím, že na něj budeme hodně mluvit, naše řeč bude jasná a zřetelná a budeme používat přesný a bohatý jazyk, žádné dětské patvary ani šišlání. I když dítě ještě nemluví, je třeba, abychom mu nechali dostatek času na zpracování informace a na reakci. Používáme i další formy jazyka – čteme knížky, říkáme básničky, zpíváme.

Pohyb

Senzitivní období pro pohyb trvá od narození do zhruba 4,5 let a týká se rozvoje a zdokonalování hrubé a jemné motoriky. Lidé se nerodí s koordinovanými pohyby, musíme se jim naučit. Děti napodobují pohyby, které vidí a dál je rozvíjejí díky vlastní aktivitě. Dospělí často v opakování pohybů nevidí smysl, ale dítě má vnitřní záměr.

Do pohybu řadíme i psaní, je proto velmi důležité, aby dítě zvládlo tuto dovednost do konce tohoto senzitivního období.

Řád

Máme celoživotní tendenci k řádu a během první fáze vývoje má dítě i senzitivní období řádu. Maria Montessori říká, že senzitivní období řádu je jedno z nejdůležitějších a zároveň nejzáhadnějších senzitivních období.

Období citlivosti na řád je charakteristické touhou po konzistenci a opakování. Dítě vyžaduje rutinu a i malé vybočení může zapřičinit velmi silnou negativní reakci. Je proto velmi důležité mít v prostředí řád a dbát na dodržování zavedených pravidel. Tento vnější řád pak pomáhá dítěti vytvářet řád vnitřní.

Tříbení smyslů

Rozvíjení smyslů začíná hned od narození, fáze zdokonalování a zjemňování začíná kolem 2,5 roku a trvá pak po zbytek první fáze vývoje, tj. do šesti let.

Maria Montessori kladla důraz na rozvíjení všech smyslů a vyvinula pro to mnoho smyslových materiálů. Řekla, že čím přesnější jsou naše smysly, tím jsou naše životní zkušenosti a tím i celý náš život bohatší. Rozvíjení smyslů pomáhá i v rozvoji abstraktního myšlení.

Sociální vývoj

V období od 2,5 do 6 let jsou děti extrémně vnímavé na sociální vývoj, začínají hledat širší společnost. Zajímají se o zvyky a znaky svého sociálního prostředí i o to co se děje v nich samotných. V tomto věku snadno a rychle získávají správné návyky, proto je důležité je s nimi již nyní seznamovat. Maria Montessori vytvořila pro předávání společenského chování speciální lekce, které se nazývají zdvořilostní lekce. Musíme mít na paměti, že děti se učí hlavně tím, co vidí u nás dospělých, je tedy třeba být jim neustále dobrým vzorem.

Zájem o malé předměty

Období zájmu o drobné předměty začíná koncem prvního roku a končí po dokončení druhého roku života dítěte. Je to období ještě méně známé, než období potřeby řádu. Dítě se v tomto období zajímá o tak malé věci, které běžně dospělí přehlížejí. Soustředění na detail vede k lepšímu pochopení celku.

autor: Tereza Květoňová / Marché Montessori

zdroje:

Maria Montessori, Tajuplné dětství, vydal Stanislav Juhaňák – TRITON, Praha 2012, ISBN 978-80-7387-382-0

Materiály z AMI kurzů od trenérek Patricie Wallner, Marie Roth a Eliny Rautasalo.