TÝM MARCHÉ MONTESSORI

zakladatelka a výkonná ředitelka Marché Montessori

anglicky mluvící učitelka školičky

česky mluvící asistentka

zástupkyně ředitelky školky a školičky

anglicky mluvící učitelka školky

česky mluvící učitelka školky

rodilá anglická mluvčí školky

anglický rodilý mluvčí

třídní učitelka školy

anglicky mluvící učitelka školy

asistentka učitele

odpolední asistentka

učitelka španělštiny školy