AMI je mezinárodní organizace, založená v roce 1929 Dr. Marií Montessori s cílem zajistit šíření její filozofie i po její smrti. AMI zastřešuje jednotlivé národní organizace a slouží jako komunikační a poradenské centrum pro všechny Montessori organizace ve světě. Více o AMI.