Emma 1. třída

Rózka 2. třída, Oliver 3. třída

Oliver 3. třída

Průběh a kritéria zápisu

do Základní školy Marché pro školní rok 2021/2022

1.

Zájem o zápis do ZŠ Marché je potřeba vyjádřit vyplněním ​přihlášky​.

 

2.

Na základě vyplněné přihlášky vás budeme kontaktovat. Zašleme vám popis dalšího postupu a Dotazník zájemce.

 

3.

Podle aktuální epidemiologické situace škola zájemce informuje o možnostech návštěvy školy, schůzek s učiteli a vedením školy. Buď formou osobní návštěvy nebo formou videokonference.

 

4.

Do 31.3.2021 je nutné doručit Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do Základní školy Marché Montessori s.r.o. a vyplněný Dotazník zájemce. Formulář žádosti i dotazníku vám zašleme na základě předchozí komunikace.

Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba doručit do ZŠ Marché Montessori jedním z následujících způsobů:

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
 2. datovou schránkou školy: 8ur4jge,
 3. poštou na adresu sídla školy: K trnkám 6, 143 00 Praha 4,
 4. osobně na základě předchozí telefonické domluvy na tel. 608441344.

 

5.

Zápis​ k plnění povinné školní docházky proběhne ve dnech 6. – 8. dubna 2021.

 

6.

Při rozhodování o zařazení dítěte do Základní školy Marché Montessori s.r.o. vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené skupiny dětí. Přihlížíme k věku a školní zralosti dítěte, důležitá jsou také očekávání rodičů od školní docházky v naší škole.

Kritéria pro zápis jsou:

 • správně vyplněná přihláška k zápisu
 • účast na prezenční nebo distanční formě zápisu
 • dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 (výjimkou jsou děti po odkladu povinné školní docházky)
 • školní zralost
 • soulad vize školy a rodiny v otázce vzdělávání
 • je-li zajištěno rovnoměrné zastoupení žáků ve třídě
 • oboustranný podpis smlouvy o vzdělávání

 

7.

Před samotným zápisem je podmínkou pro přijetí uskutečnění individuálního pohovoru s rodiči dítěte a návštěva dítěte v dopoledním vyučovacím bloku. Cílem návštěvy a rozhovoru je sdělení si, zda vize vzdělávání a požadavky na vzdělávání jsou na straně školy a rodičů totožné. Zároveň také, jestli rodiče mají zájem o to, co naše škola nabízí a jsou s tímto srozuměni.

 

8.

Výsledek zápisu ​zveřejníme na webových stránkách školy ​nejpozději ​v pátek ​30. 4. 2021​. U přijatých uchazečů bude následovat podpis Smlouvy o vzdělávání a Rozhodnutí o přijetí. Termín podpisu bude domlouván individuálně.

Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doporučeným dopisem nebo datovou schránkou. Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději v pátek 14. 5. 2021.

Chcete se na něco zeptat?

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

Odeslat