Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Marché Montessori s.r.o.

pro školní rok 2020/2021 zde.

 

___

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Marché Montessori pro školní rok 2020/2021

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy – Č. j.: MSMT-12639/2020-1 ze dne 18.3.2020 bude Zápis (bod 4) probíhat bez přítomnosti dětí ve škole.

1.

Úterý 26. listopadu 2019 a 3. března 2020 – Den otevřených dveří od 13 do 15 hodin. Víme, že výběr školy je důležitý a proto Vám chceme dát možnost poznat náš přístup, prostředí i vyučující. Přijďte se podívat jak objevování a samostatná činnost v dětech vzbuzuje touhu učit se. Prosíme o přihlášení na e-mail: zs@marche.cz.

2.

Úterý 10. března 2020 – Workshop a setkání zájemců (rodičů) s vedením a učiteli školy, od 17:00 hodin. Přijďte si popovídat o filozofii a koncepci školy, jaké jsou naše hodnoty, jakou vzdělávací nabídku poskytujeme. Přijďte se informovat, zkusit Montessori vzdělávání v praxi a debatovat. Prosíme o přihlášení na e-mail: zs@marche.cz.

3.

Podání přihlášek do základní školy Marché Montessori je možné do 30. 4. 2020, na základě opatření ministra školství. 

4.

Zápisy do 1. – 5. ročníku se konají ve dnech individuálně (a bez přítomností dětí ve škole) na základě došlých přihlášek.  

5.

Pro rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v Základní škole Marché Montessori budou uplatněna kritéria:

  • Sdílení alternativního pedagogického přístupu ve shodě s pedagogikou Marie Montessori, sladění pracovního a rodinného života, zajištění kontinuity vzdělávání a podpis rezervační smlouvy o vzdělávání s dohodou o placení úplaty školného. 
  • Dosažení 6-ti let věku dítěte v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a děti po odkladu povinné školní docházky u dětí, které mají zkušenost z předškolního zařízení, pracující v souladu s pedagogikou Marie Montessori.
  • Dosažení 6-ti let věku dítěte v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a děti po odkladu povinné školní docházky u ostatních dětí.

6.

Před samotným zápisem je podmínkou přijetí uskutečnění individuálního pohovoru s rodiči dítěte a návštěva dítěte v dopoledním bloku. Cílem návštěvy a rozhovoru je vyjasnění si, že vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodičů, že rodiče jsou srozuměni a mají zájem o to, co naše škola nabízí.

 

7.

Podpis Smlouvy o vzdělávání.

Přihláška do ZŠ

Pro stažení formuláře přihlášky klikněte zde.